DWB_013

Loge Rakoczy

DWB_013

Voor mannen en vrouwen

DWB_013

Ken Uzelve

DWB_013

de traditie getrouw

DWB_013

 

Welkom bij de gemengde vrijmetselaarsloge Rakoczy – Den Haag 

Loge Rakoczy is een van de oudste nog werkende gemengde loges in Nederland, opgericht op 1 januari 1911 en aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Vrijmetselaren. Deze Haagsche loge is tijdelijk gevestigd aan de Choorstraat 16-a in het centrum van Delft, daar houden wij eenmaal per maand op vrijdagavond een bijeenkomst. Daarnaast komen wij eenmaal per maand samen in huiselijke sfeer voor o.a. thema avonden, vergaderingen of rituaal studie. Loge Rakoczy is een kleine loge waar de warmte voor elkaar voelbaar is. De leden van onze Loge bestaan uit zowel mannen als vrouwen in diverse leeftijden en met verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden. De gedachtenwisseling staat centraal met respect voor elkaars ideeën, wij dringen niemand een mening of waarheid op.       

Het doel van de Vrijmetselarij is om inzicht in uzelf te krijgen (het Ken U Zelve). Er zijn bepaalde universele wetten waarmee iedereen te maken heeft.  De ritualen en symbolen kunnen ons inzicht geven in de aard, de betekenis en de werking ervan. Mystici verspreid over de gehele wereld vertellen in bijna iedere religie of godsdienst dat het leven zoveel meer is dan de fysieke uiterlijke kant. De uiterlijke kant is openbaar, de innerlijke kant moet echter gezocht worden en betreft de diepere kennis van de onzichtbare zijde van het leven waar het werkelijk om draait. Onze zoektocht naar de zin van het leven doen wij samen, maar begint altijd bij onszelf.

Ritualen

Bij Loge Rakoczy  werken wij volgens het Engels rituaal, de spreektaal is Nederlands. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wierook en muziek. Een rituaal is een ceremonie bestaand uit het uitspreken van teksten en het verrichten van symbolische handelingen. Tijdens een Logeavond wordt het rituaal uitgevoerd in de tempel. De basis en doel van elke vrijmetselaars rite staat vast, hoewel de uitvoering per loge kan verschillen. 

Tijdens een Logeavond komen verschillende thema’s aan bod. Dit kan een inwijding in een van de 3 graden zijn, een voordracht of lezing, het luisteren naar een mooi muzikaal bouwstuk of de zomer en winter Sint-Jan viering. Het druk  bezochte zomer en winter Sint-Jan sluiten wij traditie getrouw af met een broedermaal, waar broeders en zusters uit verschillende loges aan deelnemen.

Het boek der Heilige kennis 

 De vrijmetselarij is geen religie, hoewel zij gebruik maakt van symbolen en ritualen. Naast de bouwwerktuigen is ook de bijbel een bekend symbool met de passer en winkelhaak. Het ‘Boek der Heilige Kennis’- zoals de bijbel genoemd wordt – vertegenwoordigt de universele waarheid die door ieder mens net even anders kan worden beleefd. De vrijmetselarij erkent de vrijheid van ieder individu om een eigen godsdienstige overtuiging te hebben, mits deze niet aan anderen wordt opgedrongen. En net zoals deze godsdienstige overtuigingen niet tot discussie worden gesteld, geldt dit ook voor politieke opvattingen. Wel staat bij ons de gedachtenwisseling centraal met respect voor elkaars ideeën. 

Geheimzinnigheid of geheim                          

Omdat de vrijmetselarij wel degelijk geheimen kent, is het waas van geheimzinnigheid niet helemaal uit het niets ontstaan. Geheimen zijn er en zullen er altijd blijven, want zij vormen een belangrijk onderdeel van het wezen van de vrijmetselarij. De vrijmetselaars delen die geheimen met elkaar en beloven bij hun inwijding daar naar buiten toe niet over te praten. Het zijn de inwijdingsrituelen waarover niet gesproken wordt, omdat de inwijdeling zelf de betekenis en diepte ervan moet beseffen. Het is niet moeilijk om de diverse ritualenboekjes uit de bibliotheek te halen of een website te raadplegen. Het blijft dan alleen maar bij woorden, die absoluut niet aangeven wat een inwijdeling ondergaat. Dit is het eigenlijke geheim van de vrijmetselarij, maar van geheimzinnigheid is geen sprake. ‘Wie over een sinasappel veel heeft gelezen en die nooit geproefd heeft, weet toch niet hoe de vrucht smaakt. Als dat wel gebeurt, dan pas kun je er van genieten en met iemand over praten die ook de smaak al kent’. Zo ook dient men de inwijding in te schatten. Lezen zegt nog niets, het zelf ondergaan ervan is de ervaring en bovendien ook de herkenning met andere vrijmetselaren.

Een hommage aan Broeder Alberto Gomez 

 In 2024 vieren wij het 25 jarig jubileum van broeder Alberto. Als zeer gewaardeerd actief lid,  binnen en buiten de loge, vinden de leden van loge Rakoczy dit aanleiding hier een moment van betekenis aan te geven. Broeder Alberto geboren (1949) in Oranjestad, waar hij als kind uit een groot gezin (5 broers en 8 zussen) opgroeide, verhuisde in 1985  naar Nederland. Op zijn persoonlijke ontwikkelingspad, geinspireerd door de vrijmetselarij, heeft hij zich als autodidakt het abstract intuitief impressionisme eigen gemaakt. Op o.a. het jaarlijks terugkerend ‘ Kunsthoofd’ in Dordrecht is Alberto als kunstenaar een graag geziene deelnemer. Ook is hij sinds 2009 lid van het Dockyard mannenkoor. Het Dockyard mannenkoor treedt regelmatig op in ouderenhuizen en winkelcentra. Van tijd tot tijd verrast Broeder Alberto ons met een a capella gezongen lied.  

 

Bent u nieuwsgierig geworden ? 

Dan staan wij open voor een eerste kennismakings gesprek.  Lid worden kan vanaf 18 jarige leeftijd. Ook is het mogelijk B-Lid te worden van Loge Rakoczy, u dient dan wel de meestergraad te bezitten. Bel of stuur een bericht via Whatsapp 0621242057. Het Logegebouw bevind zich tijdelijk aan de Choorstraat nummer 16-a   2611 JG Delft.